Dialogisk læsning

Dialogisk læsning er en metode, der tager udgangspunkt i en bog.

I samtalen om bogen stilles der spørgsmål til bogens handling, og der fokuseres på forståelse af ord og vendinger, der kan være fremmede for barnet. Dialogisk læsning styrker således barnets ordforråd og læseforståelse og er et godt afsæt for børnenes mulighed for senere at blive gode læsere. Børnebøgerne indeholder mange forskelligartede ord og vendinger, der fremmer barnets ordforråd og sproglige kompetencer.

Følg barnets nysgerrighed og stil spørgsmål, der opmuntrer barnet til at fortælle. Tag udgangspunkt i barnets alder og sproglige kunnen.

Foldere til dialogisk læsning

Børnebiblioteket har udarbejdet en række foldere til brug ved dialogisk læsning. Folderne skal opfattes som vejledende og inspirerende i arbejdet med bøgerne. Folderne bliver løbende lagt på hjemmesiden, så du kan printe dem ud. Du kan også hente folderen på biblioteket, hvor du kan låne bøgerne.