Forny dine lån

Du kan forny dine lån, hvis de ikke er reserveret af andre

Materialer, der er lånt på et af kommunens biblioteker, kan fornyes medmindre, det er er reserveret af andre. 14 dages bøger og brætspil kan ikke fornyes.

Materialer, der er skaffet til dig fra et bibliotek udenfor kommunen (et såkaldt fjernlån), fornyes altid med forbehold, da vi først skal have fornyelsen godkendt af det pågældende bibliotek. Hvis fjernlånet ikke kan fornyes, sender vi en hjemkaldelse.

Fornyelse kan ske på bibliotekets hjemmeside, pr. SMS, pr. telefon eller på bibliotekets selvbetjeningsmaskiner.

Forny dine lån via hjemmesiden

  • Log ind med dit CPR.nr. (eller dit lånerkortnummer) og din pinkode.
  • Klik på 'Min konto' øverst i billedet
  • Klik på antallet af lån.
  • Du kan nu se en oversigt over, hvad du har lånt på biblioteket. Først vises lån, som har overskredet seneste afleveringsdato, og derefter følger resten af dine lån sorteret efter afleveringsdato.
  • Materialer, der ikke kan fornyes er markeret med en rød knap.
  • For at forlænge lånetiden på et materiale, skal du markere den firkantede tjekboks ud for materialet og klikke forny valgte øverst i billedet.
  • Hvis du vil forny alle lån fra en bestemt dato, kan du markere den firkantede tjekboks ud for datoen og klikke forny valgte øverst i billedet.
  • Når fornyelsen er gennemført, får du en bekræftelse

Forny dine lån via SMS
Hvis du er tilmeldt bibliotekets SMS-service kan du også forny dine lån via SMS.
Læs mere om fornyelse via SMS

Hvis du har problemer med at forny dine lån, er du meget velkommen til at kontakte dit bibliotek, som vil hjælpe dig med at forny.