Takster

Det er gratis at låne på biblioteket, men hvis du afleverer for sent skal du betale et gebyr.

Sådan betaler du

Betaling af regninger skal ske via Høje-Taastrup Kommune på Mit Betalingsoverblik.
Har du spørgsmål til din regning kan du kontakte Opkrævningen på tlf.: 43 59 10 00 eller debitor@htk.dk

Gebyrer (Bøder)
Rettidig aflevering er sidste dag indenfor bibliotekets åbningstid. Afleveringsdatoen fremgår af udlånskvitteringen og kan ses i din lånerstatus på hjemmesiden under 'Min profil'. Når lånetiden er overskredet, skal du betale gebyr, også selvom biblioteket ikke har sendt hjemkaldelse.

Børn betaler følgende når: 
- afleveringsfristen er overskredet
- afleveringsfristen er overskredet med 8 dage
- der er sendt hjemkaldelse (efter 13 dage)
- der er udskrevet regning (efter 43 dage)
0 kr.
21 kr.
31 kr.
41 kr.
Voksne betaler følgende når: 
- afleveringsfristen er overskredet
- afleveringsfristen er overskredet med 8 dage
- der er sendt hjemkaldelse (efter 13 dage)
- der er udskrevet regning (efter 43 dage)
20 kr.
27 kr.
31 kr.
169 kr.


BEMÆRK: Gebyret beregnes pr. udlånsdato, uanset om du har lånt et eller flere materialer. For bortkommet materiale betaler du erstatningsprisen + et gebyr, hvis der er udskrevet regning.

Erstatninger
Når du låner på biblioteket, har du ansvaret for det lånte materiale. Bliver det væk eller ødelagt, skal du betale erstatning.

  • Erstatningsprisen dækker udgift til genanskaffelse og indbinding.
  • Specielt kostbart materiale kan kræves erstattet til særlig pris.
  • Ved erstatning af bøger, der er en del af et flerbindsværk, kan biblioteket kræve hele værket erstattet.
  • Erstatning kan ikke finde sted ved, at du selv indkøber materialet.
  • Erstatningsprisen for dvd, cd-rom og dvd-rom er højere end prisen i butikkerne. Det skyldes, at biblioteket skal betale for retten til at udlåne materialerne.

Når et materiale er blevet erstattet, så er det ikke muligt at få refunderet erstatningsbeløbet, selvom materialet efterfølgende afleveres i ubeskadiget stand.

Erstatningspriser

Billedbøger100 kr.
Bøger300 kr.
CD-rom450 kr.
Film (DVD + Bluray)850 kr.
Lydbøger (CD og MP3)900 kr.
Musik (CD og Vinyl)150 kr.
Spil (DVD-rom, PSX og Wii)800 kr.
Sprogkurser600 kr.
Tegneserier100 kr.
Tidsskrifter80 kr.
Bortkomne omslag til film, spil og musik50 kr.
Materialer skaffet fra forskningsbiblioteker650 kr.
Pædagogisk legetøj og brætspilPris indhentes

Du vil blive udelukket fra at låne og reservere materialer, hvis du skylder 200 kr. eller mere.

 

Advisering og hjemkaldelse på sms, e-mail eller App

Hvis du har oplyst din e-mailadresse og/eller dit mobilnummer, vil du få tilsendt en påmindelse 2 dage før afleveringsfristen. Du kan indsætte dit mobilnummer og/eller din e-mail under din brugerprofil, når du er logget ind. Du kan også få adviseringer som Push-beskeder i App’en ”Biblioteket”.
 

Vi rykker kun én gang

Vær opmærksom på, at biblioteket kun udsender én hjemkaldelse ved overskridelse af lånetiden. Du skal altid betale gebyr, hvis du afleverer for sent, også selvom du ikke har modtaget en påmindelse eller hjemkaldelse før afleveringsfristen.
 

Hold styr på udlåns- og afleveringsdatoerne

På din udlånskvittering og i din lånerstatus står datoen for, hvornår du skal aflevere dine lånte materialer. Dette er sidste dag, du kan aflevere materialet, uden gebyr.

Bemærk at der kan gå op til 72 timer før din betaling kan ses på hjemmesiden og i Biblioteket app’en. Derfor vil du kunne opleve, at der stadig vises gebyrer/erstatninger på din konto, når du logger ind på hjemmesiden/app’en, selvom du lige har betalt din regning.
På Mit Betalingsoverblik kan du altid se en opdateret status på dine betalinger til biblioteket.
 

Sådan betaler du

Betaling af regninger skal ske via Høje-Taastrup Kommune på Mit Betalingsoverblik.
Har du spørgsmål til din regning kan du kontakte Opkrævningen på tlf.: 43 59 10 00 eller debitor@htk.dk