Fjernadgang

De fleste af bibliotekets e-resurser kan benyttes fra din pc derhjemme - vi kalder det Fjernadgang.


For at benytte baserne via Fjernadgang, skal du bo i Høje-Taastrup Kommune, være indmeldt som låner og have en pinkode til biblioteket.

Hvis der er fjernadgang til en base, vil du få et login-billede, når du klikker på titlen:

  • Indtast dit CPR-nummer (alle 10 cifre - uden mellemrum eller bindestreg) 
  • eller dit Lånerkortnummer, hvis du bruger lånerkort
  • Indtast din pinkode
  • Klik på Login 

Vent lidt, mens du bliver stillet om til den base, du ønsker

God fornøjelse med baserne