Databaser efter titel

Elektroniske resurser - ordnet efter titel

De fleste af bibliotekets e-resurser kan benyttes fra din Pc eller iPad derhjemme - vi kalder det Fjernadgang.

For at benytte baserne via Fjernadgang, skal du bo i Høje-Taastrup Kommune, være registreret som låner som låner og have en pinkode til biblioteket.

Arkade.dk
Danske kunstbibliotekers fagportal for billedkunst, arkitektur, kunsthåndværk, design mm. Adgang til databaser og leksika, linksamling, elektroniske tidsskrifter og kunstbibliotekernes kataloger. 

Arkiv for Dansk Litteratur
Det Kongelige Bibliotek og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab digitale arkiv for klassiske danske forfatteres værker. ADL giver mulighed for at studere 70 forfatteres tekster. Alle tidsaldre er repræsenteret, fra 1100-tallets Saxo og op til 1931, med Georg Brandes og Thøger Larsen som nogle af de nyeste forfattere. 

Bibliotek.dk - Artikler
I Bibliotek.dk findes en selvstændig delbase med henvisninger til artikler. Der henvises til avis-, tidsskrifts - og netartikler - herunder anmeldelser og debatindlæg - fra ca. 750 danske  tidsskrifter og 8 landsdækkende aviser. Artiklerne ligger ikke fuldtekst, men mange artikler har link til Infomedia, hvor du kan læse eller printe dem. Startår: 1981-. Dækker alle emneområder.
Adgang til artikler og anmeldelser i Infomedia via bibliotek.dk

Biography in Context
Databasen indeholder biografisk information om mere end 525.000 personer igennem historien dækkende mange emner og fra mange lande. Den kombinerer biografier taget fra Gale’s øvrige udgivelser samt fra mere end 325 periodika, ældre som nyere.

Britannica image quest
Britannica Image Quest indeholder ca. 3 millioner copyright godkendte billeder i høj opløsning fra mange samlinger som fx. National Geographic, Getty Images og National History Museum. Samlingerne dækker en bred vifte af emner fra historiske begivenheder til kunst og de eksakte videnskaber. Du kan søge fritekst eller i de enkelte samlinger. Desuden findes en lang række emnegrupper som History, Environment & Ecology, Objects and Plant Kingdom.
Billederne må anvendes til undervisnings brug, opgaver, projektarbejde og præsentationer.. De kan downloades, printes eller sendes via email.

Comics Plus
Comics Plus giver adgang til tusinder af digitale grafiske romaner og tegneserier på engelsk. Databasen indholder over 19.000 tegneserier fra mere end 90 globale forlag i populære kategorier som action, Sci-Fi, manga, steam punk, superhelte og film/tv-favoritter. Som noget helt nyt, er det populære tegneserieforlag, Dark Horse, også inkluderet i Comics Plus, som bl.a. har tegneserierne Hellboy, Buffy og Aliens. Af andre populære titler på Comics Plus kan nævnes: Lego Ninjago, Star Trek, My Little Pony og Garfield. Der kan søges efter genre, forlag og tegneserier på både computer, tablet og telefon. Alle tegneserierne kan læses, når man har lyst og helt uden ventetider, med 7 dages udlån og ubegrænset mulighed for genlån.
Log på med dit bibliotekslogin og opret en profil ved at trykke på Create New Account. Log ind på profilen og tryk på Get startet og vælg de tegneserier, du har lyst ti.

Credo
568 reference- og opslagsværker fra 80 engelsksprogede akademiske forlag. Dækker alle emneområder lige fra regnskabsvæsen til zoologi. 
Målgruppen er studerende og biblioteker.
Indeholder mere end 3,3 millioner indførsler suppleret med 200.000 billeder (heraf 45.000 inden for kunst) illustrationer, fotos, animationer, kort, diagrammer, video- og lydklip samt ordbøger med udtale. Medtager e-bøger.

Dansk historisk bibliografi
I Dansk Historisk Bibliografi indgår bøger, tidsskrifter, tidsskriftsartikler, artikler i antologier og festskrifter m.m., der vedrører dansk historie i bred forstand.  

Danske dyr (Ved brug på bibliotekets pc'ere kræves password)
Beskrivelser af mere end 600 danske dyr i form af tekster, billeder, kort, lyd- og videosekvenser. 
Link til brug fra bibliotekets pc'ere

Den store danske
Indeholder samtlige artikler fra Den Store Danske Encyklopædi suppleret med en række andre værker. Alle kan redigere og opdatere artikler. Der er hentet inspiration fra Wikipedia, men hos Den Store Danske er der et redaktionelt filter - alle opslag bliver tjekket, inden de kommer på hjemmesiden.  

Digital artikelservice
Find artikler fra danske tidsskrifter i bibliotek.dk og få artikler leveret direkte i din mailboks via Digital artikelservice. Opret dig som bruger på bibliotek.dk og angiv dit Høje-Taastrup Kommunes Biblioteker som dit lokale bibliotek i profilen. Så kan du bestille alle de artikler, der er mærket: "BESTIL KOPI" og få dem tilsendt indenfor 24 timer. Hvis artiklen allerede ligger i digital form, har du den i løbet af få minutter.

Digitale årbøger
Digital gengivelse af følgende årbøger: Bil-Revyen (1965-2001), MC-Revyen (1974-2001), Båd-Revyen (1970-85), Hi-Fi & Video-Revyen (1990-95). Indeholder illustrationer og tekniske oplysninger om hver enkelt model. 

Europa World Plus
Onlineudgave af den kendte håndbog Europa World Yearbook med faktaoplysninger, adresser og statistik for alle verdens lande samt alle større organisationer.

Faktalink
Faktalink indeholder introduktioner og artikler om aktuelle emner, og dækker ca. 100 emneområder. Udover selve artiklerne er der henvisninger til trykte materialer og links på internettet. Velegnet til brug ved opgave– og projektskrivning. 

Folketinget
Information om folketinget og dets arbejde. Under Dokumenter kan man se de enkelte lovforslag og følge deres behandling. Herunder kan man også finde de enkelte Møder i folketingssalen og se, hvad de forskellige talere har sagt. 

Forfatterweb
Introduktion til ca. 200 kendte danske og udenlandske børne- og voksenforfattere, såvel nulevende som afdøde. Gennemgang af den enkelte forfatters værker, samt oversigt over forfatterens udgivelser og materialer med oplysninger om vedkommende.  

Gyldendals onlineordbøger
Onlineadgang til de kendte røde ordbøger fra Gyldendal: Engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, dansk, svensk og norsk.

Historiens verden
Ambitiøs historieportal målrettet historieundervisningen i folkeskolerne, gymnasierne, HF, seminarierne samt anden form for højere undervisning.
Målet er, at give læseren en historisk indsigt og forståelse samtidig med at man også kan tilegne sig et kronologisk overblik. Indeholder kilder og dækker hele verdenshistorien. Vær opmærksom på temasiderne: Den moderne verden og Romernes verden som du finder under menupunktet: Historisk tema

Infomedia  (kræver password)
Database med adgang til artikler i fuld tekst fra bl.a. Berlingske Tidende, Politiken, Weekendavisen, B.T., Ekstrabladet, Information, Jyllandsposten samt en række større danske tidsskrifter (bl.a. Berlingskes nyhedsmagasin, Ingeniøren, Danske Kommuner, Markedsføring, Press,Computerworld, Dagens Medicin).
Adgang hjemmefra via bibliotek.dk
Hjælp til søgning i Infomedia via bibliotek.dk

Literature Resource Center
Litteraturvidenskabelig database med information om forfattere og deres værker indenfor alle genrer og alle perioder. Indeholder alt materiale fra Contemporary Authors og Contemporary Literary Criticism samt artikler og kristiske essays fra tidsskrifter og litterære magasiner. 

Litteratursiden.dk
Bibliotekernes informations- og inspirationssted med nyheder, litteraturhistorie, forfatterportrætter, interviews, læsetips, artikler, features m.m. Hver uge bringes anbefalinger af nyere bøger. 

Litteraturtolkninger
Base med register over tolkninger og litterære analyser af forfatterskaber og konkrete skønlitterære titler. Tolkningerne kan bestilles eller lånes på biblioteket. 

Mango Languages
Site med kurser til mere end 70 forskellige sprog. Udgangspunktet er engelsk og sprogkurserne er bygget op om samtaler, der bliver suppleret af tests og quizzer. Du kan bruge Mango Languages med det samme ved at klikke "Guest Access", men hvis du opretter dig med brugernavn, adgangskode og password første gang, du bruger Mango Languages, bliver din aktivitet gemt til senere. Du kan downloade app's til Android og Apple f.eks. iPad 6 iPhone.

Matematikfessor.dk (Ved brug på bibliotekets pc'ere kræves password)
Eleverne kan få forklaret alle matematiske problemstilling og regnearter ved hjælp af nemme filmklip, hvor Matematikfessor.dk viser og forklarer hvordan opgaverne skal løses. Derudover er der mulighed for at træne regnearterne online via mere end 500.000 opgaver, og mulighed for at spille matematiklæringsspil.
Målgruppe: 0. klasse til 3. gymnasieklasse.

MasterFILE Premier
Basen giver fuldtekstadgang til mere end 1.730 amerikanske tidsskrifter, plus indeks og abstracts fra mere end 2.400 andre tidsskrifter. Derudover gives adgang til omkring: 500 full text reference books, 85.000 full text biographies, 5.000 full text Magill Book Reviews.100.000 full text primary source documents. 235.000 photos, maps and flags.

PressReader
PressReader er en nem online adgang til mere end 1700 aviser fra 92 lande på 48 sprog. Aviserne er holdt i deres oprindelige udseende, således at alle detaljer fra den trykte avis er tilgængelige. Der er samtidig op til 90 dages arkiv med ældre aviser. Giver kun adgang til udenlandske aviser.

RB-digital (tidligere Zinio)
RB-digital giver adgang til et stort antal engelsksprogede e-magasiner. Udvalget består både af populære ”bladre-magasiner” og mere hardcore fagtidsskrifter og spænder bredt fra The Economist og Science til National Geographic, Cosmopolitan, Country Living og Rolling Stone. Nyeste udgave af et magasin udkommer på RB-digital samtidig med den trykte version.
Se kort vejledning her
Se lang vejledning her

Retsinformation
Database med love og bekendtgørelse m.m. 

Science in Context
Dækker emner inden for naturvidenskab: matematik, fysik, kemi, astronomi og rumfart, medicin, geologi, biologi og meget mere. Indeholder ca. 1,8 millioner dokumenter fra referenceværker, 200 fuldtekst tidsskrifter (generelle og videnskabelige), aviser, multimedieprodukter (8.000 billeder, videoklip m.m.). Niveau: gymnasium/HF.

Skriv Opgave.dk
De danske folkebibliotekers guide til dig, der skal skrive opgave. Guiden giver en god og omfattende hjælp til opgaveskrivning og informationssøgning. Her findes vejledning til emnevalg, problemformulering, søgning efter information på biblioteket og internettet, om projektopgaven m.m.  

Statistikbanken
Her kan du finde tal fra Danmarks Statistik, som beskriver alle aspekter af det danske samfund. Du kan udtrække præcis den statistik, du har brug for. Hvis du registrerer dig som bruger (det er gratis), får du mulighed for at udtrække mere detaljerede statistikker og for at gemme profiler, så du kan udtrække den samme statistik, når det passer dig. 

Student resource center
Meget omfattende database, der dækker emner som historie, litteratur, naturvidenskab og samfundsvidenskab m.m. Den indeholder i alt ca. 17 millioner artikler fra forskellige kilder samt video og lydklip. Der kan søges på ca. 63.000 emner, biografier mm. Velegnet til opgaver i gymnasium/HF.

Tidsskrift.dk
Det Kongelige Biblioteks portal for danske videnskabelige tidsskrifter. Portalen er en dansk parallel til den amerikanske portal JSTOR www.jstor.org. Portalens materialer kan frit læses, udskrives og downloades til privat brug, samt til studie- og forskningsformål. Nyere materiale vil blive tilføjet efterhånden som udgiverne tillader adgang til det.  

TURteori
Portal med teorikurser og tests til kørekort. Det er TUR- Forlag som har udviklet kurserne og alle er bygget op efter Rigspolitiets undervisningsplan og indeholder prøver og tests i det teoretiske stof, der kræves for at kunne bestå politiets teoriprøver.

Verdens dyr (Ved brug på bibliotekets pc'ere kræves password)
Beskrivelser af mere end 140 dyr fra hele verden i form af tekster, billeder, kort, lyd- og videosekvenser. 
Link til Verdens dyr fra bibliotekets pc'ere