Erstatninger og gebyrer

Det er gratis at låne, men hvis du afleverer for sent, skal du betale gebyr,

Gebyrer (Bøder)
Rettidig aflevering er sidste dag indenfor bibliotekets åbningstid. Afleveringsdatoen fremgår af udlånskvitteringen og kan ses i din lånerstatus på hjemmesiden under 'Min profil'. Når lånetiden er overskredet, skal du betale gebyr, også selvom biblioteket ikke har sendt hjemkaldelse.

Børn betaler følgende når:  

- afleveringsfristen er overskredet
- afleveringsfristen er overskredet med 8 dage
- der er sendt hjemkaldelse (efter 14 dage)
- der er udskrevet regning (efter 44 dage)

0 kr.
20 kr.
28 kr.
38 kr.

Voksne betaler følgende når:  

- afleveringsfristen er overskredet
- afleveringsfristen er overskredet med 8 dage
- der er sendt hjemkaldelse (efter 14 dage)
- der er udskrevet regning (efter 44 dage)

20 kr.
25 kr.
28 kr.
157 kr.


BEMÆRK: Gebyret beregnes pr. udlånsdato, uanset om du har lånt et eller flere materialer. For bortkommet materiale betaler du erstatningsprisen + et gebyr, hvis der er udskrevet regning.

Erstatninger
Når du låner på biblioteket, har du ansvaret for det lånte materiale. Bliver det væk eller ødelagt, skal du betale erstatning.

  • Erstatningsprisen dækker udgift til genanskaffelse og indbinding.
  • Specielt kostbart materiale kan kræves erstattet til særlig pris.
  • Ved erstatning af bøger, der er en del af et flerbindsværk, kan biblioteket kræve hele værket erstattet.
  • Erstatning kan ikke finde sted ved, at du selv indkøber materialet.
  • Erstatningsprisen for dvd, cd-rom og dvd-rom er højere end prisen i butikkerne. Det skyldes, at biblioteket skal betale for retten til at udlåne materialerne.

Erstatningspriser

Billedbøger 100 kr.
Bøger 300 kr.
CD-rom 450 kr.
Film (DVD + Bluray) 850 kr.
Lydbøger (CD og MP3) 900 kr.
Musik (CD og Vinyl) 150 kr.
Spil (DVD-rom, PSX og Wii) 800 kr.
Sprogkurser 600 kr.
Tegneserier 100 kr.
Tidsskrifter 80 kr.
Bortkomne omslag til film, spil og musik 50 kr.
Materialer skaffet fra forskningsbiblioteker 650 kr.
Pædagogisk legetøj og brætspil Pris indhentes
   


Betaling
Du kan betale i skranken, online via hjemmesiden eller via Netbank. Bibliotekerne tager mod Dankort + kreditkort.

Ved betaling til Nordea benyttes:
Reg. nr.: 2217 og Konto nr.: 6887419785.
Husk at oplyse navn og fakturanummer ved indbetalingerne.