Databaser

Høje-Taastrup Kommunes Biblioteker har tegnet abonnement og betalt for at give dig gratis adgang til en række betalingsdatabaser og andre e-resurser, som du kan bruge hjemme fra egen pc.


Betingelsen for at få adgang er, at du bor i Høje-Taastrup Kommune, er indmeldt som låner og har en pinkode.

Nogle baser indeholder artikler i fuld tekst, som du kan printe.
Andre er indekser med henvisninger til artikler og bøger, som du kan låne på biblioteket.

De fleste af baserne kan også bruges fra din egen pc - vi kalder det Fjernadgang.
Se hvordan du bruger Fjernadgang

Enkelte af databaserne kan kun benyttes fra biblioteket maskiner.