Databaser efter emner

Elektroniske ressourcer ordnet efter emne


De fleste af bibliotekets e-resurser kan benyttes fra din Pc derhjemme - vi kalder det Fjernadgang.

For at benytte baserne via Fjernadgang, skal du bo i Høje-Taastrup Kommune, være registreret som låner som låner og have en pinkode til biblioteket.
 

Artikler og anmeldelser

Bibliotek.dk
I Bibliotek.dk findes en selvstændig delbase med henvisninger til artikler. Der henvises til avis-, tidsskrifts - og netartikler - herunder anmeldelser og debatindlæg - fra ca. 750 danske  tidsskrifter og 8 landsdækkende aviser. Artiklerne ligger ikke fuldtekst, men mange artikler har link til Infomedia, hvor du kan læse eller printe dem. Startår: 1981-. Dækker alle emneområder.
Adgang til artikler og anmeldelser i Infomedia via bibliotek.dk

Den Store Danske
Indeholder samtlige artikler fra Den Store Danske Encyklopædi suppleret med en række andre værker. Alle kan redigere og opdatere artikler. Der er hentet inspiration fra Wikipedia, men hos Den Store Danske er der et redaktionelt filter - alle opslag bliver tjekket, inden de kommer på hjemmesiden. 

Faktalink
Faktalink indeholder introduktioner og artikler om aktuelle emner, og dækker ca. 100 emneområder. Udover selve artiklerne er der henvisninger til trykte materialer og links på internettet. Velegnet til brug ved opgave– og projektskrivning. 

Infomedia  (kræver password)
Database med adgang til artikler i fuld tekst fra bl.a. Berlingske Tidende, Politiken, Weekendavisen, B.T., Ekstrabladet, Information, Jyllandsposten samt en række større danske tidsskrifter (bl.a. Berlingskes nyhedsmagasin, Ingeniøren, Danske Kommuner, Markedsføring, Press,Computerworld, Dagens Medicin).
Adgang hjemmefra via bibliotek.dk
Hjælp til søgning i Infomedia via bibliotek.dk

MasterFILE Premier
Basen giver fuldtekstadgang til mere end 1.730 amerikanske tidsskrifter, plus indeks og abstracts fra mere end 2.400 andre tidsskrifter. Derudover gives adgang til omkring: 500 full text reference books, 85.000 full text biographies, 5.000 full text Magill Book Reviews.100.000 full text primary source documents. 235.000 photos, maps and flags. 

PressReader
PressReader er en nem online adgang til mere end 1700 aviser fra 92 lande på 48 sprog. Aviserne er holdt i deres oprindelige udseende, således at alle detaljer fra den trykte avis er tilgængelige. Der er samtidig op til 90 dages arkiv med ældre aviser. Giver kun adgang til udenlandske aviser.

Tidsskrift.dk
Det Kongelige Biblioteks portal for danske videnskabelige tidsskrifter. Portalen er en dansk parallel til den amerikanske portal JSTOR www.jstor.org. Portalens materialer kan frit læses, udskrives og downloades til privat brug, samt til studie- og forskningsformål. Nyere materiale vil blive tilføjet efterhånden som udgiverne tillader adgang til det. 

 

Aviser og tidsskrifter online

MasterFILE Premier
Basen giver fuldtekstadgang til mere end 1.730 amerikanske tidsskrifter, plus indeks og abstracts fra mere end 2.400 andre tidsskrifter. Derudover gives adgang til omkring: 500 full text reference books, 85.000 full text biographies, 5.000 full text Magill Book Reviews.100.000 full text primary source documents. 235.000 photos, maps and flags. 

PressReader
PressReader er en nem online adgang til mere end 1700 aviser fra 92 lande på 48 sprog. Aviserne er holdt i deres oprindelige udseende, således at alle detaljer fra den trykte avis er tilgængelige. Der er samtidig op til 90 dages arkiv med ældre aviser.

RB-digital - (tidligere Zinio)
RB-digital giver adgang til et stort antal engelsksprogede e-magasiner. Udvalget består både af populære ”bladre-magasiner” og mere hardcore fagtidsskrifter og spænder bredt fra The Economist og Science til National Geographic, Cosmopolitan, Country Living og Rolling Stone. Nyeste udgave af et magasin udkommer på RB-digital samtidig med den trykte version.
Se kort vejledning her
Se lang vejledning her

UK/EIRE Reference Center
Database med engelsksprogede tidsskrifter, aviser og referenceværker med vægten på britiske og irske resurser. Databasen er lavet specielt for at skaffe fuldtekst adgang til disse resurser for gymnasier, folkebiblioteker m.m. i UK 

Tidsskrift.dk
Det Kongelige Biblioteks portal for danske videnskabelige tidsskrifter. Portalen er en dansk parallel til den amerikanske portal JSTOR . Portalens materialer kan frit læses, udskrives og downloades til privat brug, samt til studie- og forskningsformål. Nyere materiale vil blive tilføjet efterhånden som udgiverne tillader adgang til det.  

 

Biografi og historie

Biography in Context
Databasen indeholder biografisk information om mere end 525.000 personer igennem historien dækkende mange emner og fra mange lande. Den kombinerer biografier taget fra Gale’s øvrige udgivelser samt fra mere end 325 periodika, ældre som nyere.

Credo
568 reference- og opslagsværker fra 80 engelsksprogede akademiske forlag. Dækker alle emneområder lige fra regnskabsvæsen til zoologi. 
Målgruppen er studerende og biblioteker. Indeholder mere end 3,3 millioner indførsler suppleret med 200.000 billeder (heraf 45.000 inden for kunst) illustrationer, fotos, animationer, kort, diagrammer, video- og lydklip samt ordbøger med udtale. Medtager e-bøger.

Historiens verden
Ambitiøs historieportal målrettet historieundervisningen i folkeskolerne, gymnasierne, HF, seminarierne samt anden form for højere undervisning.
Målet er, at give læseren en historisk indsigt og forståelse samtidig med at man også kan tilegne sig et kronologisk overblik. Portalen indeholder kilder og dækker hele verdenshistorien. Vær opmærksom på temasiderne: Den moderne verden og Romernes verden, som du finder under menupunktet: Historisk tema

Literary Resource Center
Litteraturvidenskabelig database med information om forfattere og deres værker indenfor alle genrer og alle perioder. Indeholder alt materiale fra Contemporary Authors og Contemporary Literary Criticism samt artikler og kristiske essays fra tidsskrifter og litterære magasiner.

Student Resource Center
Meget omfattende database, der dækker emner som historie, litteratur, naturvidenskab og samfundsvidenskab m.m. Den indeholder i alt ca. 17 millioner artikler fra forskellige kilder samt video og lydklip. Der kan søges på ca. 63.000 emner, biografier mm. Velegnet til opgaver i gymnasium/HF.

 

Dyr, natur og videnskab

Credo
568 reference- og opslagsværker fra 80 engelsksprogede akademiske forlag. Dækker alle emneområder lige fra regnskabsvæsen til zoologi. 
Målgruppen er studerende og biblioteker.
Indeholder mere end 3,3 millioner indførsler suppleret med 200.000 billeder (heraf 45.000 inden for kunst) illustrationer, fotos, animationer, kort, diagrammer, video- og lydklip samt ordbøger med udtale. Medtager e-bøger.

Danske dyr (Ved brug på bibliotekets pc'ere kræves password)
Beskrivelser af mere end 550 danske dyr i form af tekster, billeder, kort, lyd- og videosekvenser.
Link til brug fra bibliotekets pc'ere

Matematikfessor.dk 
Eleverne kan få forklaret alle matematiske problemstilling og regnearter ved hjælp af nemme filmklip, hvor Matematikfessor.dk viser og forklarer hvordan opgaverne skal løses. Derudover er der mulighed for at træne regnearterne online via mere end 500.000 opgaver, og mulighed for at spille matematiklæringsspil.
Målgruppe: 0. klasse til 3. gymnasieklasse.

Science in Context
Dækker emner inden for naturvidenskab: matematik, fysik, kemi, astronomi og rumfart, medicin, geologi, biologi og meget mere. Indeholder ca. 1,8 millioner dokumenter fra referenceværker, 200 fuldtekst tidsskrifter (generelle og videnskabelige), aviser, multimedieprodukter (8.000 billeder, videoklip m.m.). Niveau: gymnasium/HF.

Student ressource center
Meget omfattende database, der dækker emner som historie, litteratur, naturvidenskab og samfundsvidenskab m.m. Den indeholder i alt ca. 17 millioner artikler fra forskellige kilder samt video og lydklip. Der kan søges på ca. 63.000 emner, biografier mm. Velegnet til opgaver i gymnasium/HF.

Verdens dyr (Ved brug på bibliotekets maskiner kræves password)
Beskrivelser af mere end 140 dyr fra hele verden i form af tekster, billeder, kort, lyd- og videosekvenser.
Link til brug fra bibliotekets pc'ere

 

Forbrug, erhverv og teknik

Credo
568 reference- og opslagsværker fra 80 engelsksprogede akademiske forlag. Dækker alle emneområder lige fra regnskabsvæsen til zoologi. 
Målgruppen er studerende og biblioteker.
Indeholder mere end 3,3 millioner indførsler suppleret med 200.000 billeder (heraf 45.000 inden for kunst) illustrationer, fotos, animationer, kort, diagrammer, video- og lydklip samt ordbøger med udtale. Medtager e-bøger.

Digitale årbøger
Digital gengivelse af følgende årbøger: Bil-Revyen (1965-2001), MC-Revyen (1974-2001), Båd-Revyen (1970-85), Hi-Fi & Video-Revyen (1990-95). Indeholder illustrationer og tekniske oplysninger om hver enkelt model. 

Forbrug.dk
Internetportal lavet af Forbrugernes Hus som tilbyder købsvejledning med gode råd og testresultater, oplysninger om ret og pligt som forbruger, klagevejledning mm. 

Science Resourse Center
Dækker emner inden for naturvidenskab: matematik, fysik, kemi, astronomi og rumfart, medicin, geologi, biologi og meget mere. Indeholder ca. 1,8 millioner dokumenter fra referenceværker, 200 fuldtekst tidsskrifter (generelle og videnskabelige), aviser, multimedieprodukter (8.000 billeder, videoklip m.m.). Niveau: gymnasium/HF.

TURteori
Portal med teorikurser og tests til kørekort. Det er TUR- Forlag som har udviklet kurserne og alle er bygget op efter Rigspolitiets undervisningsplan og indeholder prøver og tests i det teoretiske stof, der kræves for at kunne bestå politiets teoriprøver.

 

Leksika og ordbøger

Credo
568 reference- og opslagsværker fra 80 engelsksprogede akademiske forlag. Dækker alle emneområder lige fra regnskabsvæsen til zoologi. 
Målgruppen er studerende og biblioteker.
Indeholder mere end 3,3 millioner indførsler suppleret med 200.000 billeder (heraf 45.000 inden for kunst) illustrationer, fotos, animationer, kort, diagrammer, video- og lydklip samt ordbøger med udtale. Medtager e-bøger.

Den Store Danske
Indeholder samtlige artikler fra Den Store Danske Encyklopædi suppleret med en række andre værker. Alle kan redigere og opdatere artikler. Der er hentet inspiration fra Wikipedia, men hos Den Store Danske er der et redaktionelt filter - alle opslag bliver tjekket, inden de kommer på hjemmesiden.  

Europa World Plus
Onlineudgave af den kendte håndbog Europa World Yearbook med faktaoplysninger, adresser og statistik for alle verdens lande samt alle større organisationer.

Gyldendals onlineordbøger
Onlineadgang til de kendte røde ordbøger fra Gyldendal: Engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, dansk, svensk og norsk.

Ordbog over det danske sprog
Onlineadgang til Ordbog over det Danske Sprog - dansk i perioden 1700-1950. Indtast et ord og se, hvad det betyder og hvor det er blevet brugt. 

Retskrivningsordbogen
Indtast starten eller slutningen af det ord, du vil undersøge og få vist, hvordan det skal staves.

 

Litteratur

Arkiv for Dansk Litteratur
Det Kongelige Bibliotek og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab digitale arkiv for klassiske danske forfatteres værker. ADL giver mulighed for at studere 70 forfatteres tekster. Alle tidsaldre er repræsenteret, fra 1100-tallets Saxo og op til 1931, med Georg Brandes og Thøger Larsen som nogle af de nyeste forfattere. 

Comics Plus
Comics Plus giver adgang til tusinder af digitale grafiske romaner og tegneserier på engelsk. Databasen indholder over 19.000 tegneserier fra mere end 90 globale forlag i populære kategorier som action, Sci-Fi, manga, steam punk, superhelte og film/tv-favoritter. Som noget helt nyt, er det populære tegneserieforlag, Dark Horse, også inkluderet i Comics Plus, som bl.a. har tegneserierne Hellboy, Buffy og Aliens. Af andre populære titler på Comics Plus kan nævnes: Lego Ninjago, Star Trek, My Little Pony og Garfield. Der kan søges efter genre, forlag og tegneserier på både computer, tablet og telefon. Alle tegneserierne kan læses, når man har lyst og helt uden ventetider, med 7 dages udlån og ubegrænset mulighed for genlån.
Log på med dit bibliotekslogin og opret en profil ved at trykke på Create New Account. Log ind på profilen og tryk på Get startet og vælg de tegneserier, du har lyst ti.

Forfatterweb
Introduktion til ca. 200 kendte danske og udenlandske børne- og voksenforfattere, såvel nulevende som afdøde. Gennemgang af den enkelte forfatters værker, samt oversigt over forfatterens udgivelser og materialer med oplysninger om vedkommende. 

Literature Resource Center
Litteraturvidenskabelig database med information om forfattere og deres værker indenfor alle genrer og alle perioder. Indeholder alt materiale fra Contemporary Authors og Contemporary Literary Criticism samt artikler og kristiske essays fra tidsskrifter og litterære magasiner.

Litteratursiden.dk
Bibliotekernes informations- og inspirationssted med nyheder, litteraturhistorie, forfatterportrætter, interviews, læsetips, artikler, features m.m. Hver uge bringes anbefalinger af nyere bøger. 

Litteraturtolkninger
Base med register over tolkninger og litterære analyser af forfatterskaber og konkrete skønlitterære titler. Tolkningerne kan bestilles eller lånes på biblioteket. 

 

Lov og ret

Folketinget
Information om folketinget og dets arbejde. Under Dokumenter kan man se de enkelte lovforslag og følge deres behandling. Herunder kan man også finde de enkelte Møder i folketingssalen og se, hvad de forskellige talere har sagt. 

Retsinformation
Database med love og bekendtgørelse m.m.

 

Statistik

Europa World Plus
Onlineudgave af den kendte håndbog Europa World Yearbook med faktaoplysninger, adresser og statistik for alle verdens lande samt alle større organisationer.

Statistikbanken
Her kan du finde tal fra Danmarks Statistik, som beskriver alle aspekter af det danske samfund. Du kan udtrække præcis den statistik, du har brug for. Hvis du registrerer dig som bruger (det er gratis), får du mulighed for at udtrække mere detaljerede statistikker og for at gemme profiler, så du kan udtrække den samme statistik, når det passer dig.