Peter Dyreborg
Peter Dyreborg

Poetry slam workshops

21.11.19
Der var performance og kreativ skrivning på programmet, da 9.b fra Taastrup Realskole og 9.a fra Charlotteskolen var til workshops på Taastrup Bibliotek d. 20. november.

Der var et forløb om formiddagen og et om eftermiddagen. De var begge spækkede med ivrige og veloplagte elever.

Dagens underviser, den professionelle digter og poetry slammer Peter Dyreborg sørgede for rige udfoldelsesmuligheder for eleverne, mundtlige som skriftlige. Og eleverne havde det sjovt da Dyreborg indledningsvis selv gav eksempler på god poetry slam. Her fik eleverne også en rolle og blev løbende inddraget i Dyreborgs optræden.

Efter Peter Dyreborgs optræden kom eleverne endnu mere på banen via mundtlige øvelser i poetry slam, hvor eleverne lærte om blandt andet det vigtige i at kunne holde øjenkontakt, f.eks. med sit publikum, når man er på som performer. Og via skriftlige øvelser i poetry slam, hvor eleverne skulle have fokus på hurtigskrivning.

Poetry slam er litteratur i konkurrence, hvor deltagerne dyster mod hinanden ved at performe egne litterære tekster. Der blev dog ikke afholdt tvungne konkurrencer til sidst, men i hver workshop læste eleverne op for hinanden i mindre grupper, og dem som havde lyst stod op og læste op for alle deres klassekammerater. De dygtigste af de unge poetry slam-elever blev belønnet med bogpræmier, i form af Peter Dyreborgs udgivelse ”Visitkort”.

Vi siger tak til eleverne, lærerne og Peter Dyreborg for en spændende og udbytterig dag i den gode poetry slams tegn. /Andreas Toft, litteraturformidler

Materialer