Caspar Eric
Caspar Eric

HTG mødte digteren Caspar Eric

11.10.19
Biblioteket havde inviteret digteren til Taastrup Kulturcenter, hvor han mødte velforberedte elever i en helt fyldt koncertsal.

Caspar Eric talte dedikeret om hvorfor han skriver, om digterens rolle i samfundet og temaerne i sine bøger. Herunder om hvordan han ser mekanismer inden for politik, journalistik og i samfundet generelt fungerer; at vi alle sammen sættes i kasser af de fiktioner og fortællinger, som er de mest fremherskende i samfundets popkultur, medierne og på internettet.

Han kom bl.a. ind på unges manglende evne til at koncentrere sig og manglende læsefærdigheder pga. den fart der er kommet over alting, ikke mindst på internettet. Han talte også om temaer såsom racisme og undertrykkelse af minoriteter, f.eks. handicappede og psykisk syge.

Arrangementet var en god blanding mellem oplæsning og foredrag. Eleverne, der på forhånd havde set videoklip om Caspar Eric som forfatter og læst udpluk af hans digtsamlinger, stillede massevis af spørgsmål hen mod foredragets slutning.

Et yderst vellykket møde mellem de unge og en succesfuld digter. Tak til eleverne, lærerne og Caspar Eric.  

/Andreas Toft, litteraturformidler

Materialer