Hjælp, jeg skal lave opgave - emneliste
Hjælp, jeg skal lave opgave - emneliste

Hjælp, jeg skal lave opgave

01.02.15
Dansk /historieopgaven (DH opgaven) er den første større skriftlige opgave i gymnasiet og på hf.

Denne folder vil guide dig igennem opgaveprocessen og især give dig forslag til litteratur med udgangspunkt i tre konkrete emner, som er meget populære. Pjecen vil også kunne anvendes af andre opgaveskrivende, eller blot til at finde litteratur om de nævnte emner.

Din lærer hjælper dig med emnevalg og afgrænsning af emne, og hvilke krav der er til opgaven.
Bibliotekaren hjælper dig med at søge og finde litteratur. Begge kan hjælpe dig med kildekritik og litteraturliste.

Hjælp jeg skal lave opgave (PDF)


OBS:
Husk også bibliotekernes guide til informationssøgning: Skriv opgave.
Her kan du få hjælp til emnevalg, problemformulering, litteratursøgning, kildekritik og meget andet.