Dialogisk læsning

Brug bøger til at udvikle dit barns sprog

Dialogisk læsning er en metode, der tager udgangspunkt i højtlæsning. Metoden udvider barnets ordforråd og giver bedre sproglige kompetencer.

Dialogisk læsning er et godt afsæt for børnenes mulighed for senere at blive gode læsere.

Børnebiblioteket har udarbejdet en række foldere til brug ved dialogisk læsning. Til hver bog, har vi lavet spørgsmål og forslag til aktiviteter, der inddrager barnet både før, under og efter læsningen. I samtalen om bogen stilles der spørgsmål til handlingen, og der fokuseres på forståelse af ord og vendinger, der kan være fremmede for barnet.

Du kan hente folderne på biblioteket, hvor du også kan låne bøgerne.