Lektørudtalelse

Forfatter: Ingrid Martlev

Handlingen i bogen er et lineært forløb, hvor en frø hopper forbi mange forskellige steder, hvor den møder mennesker, dyr og biler uden forbindelser eller sammenhænge. Kun til sidst er der en pointe, som måske kræver forklaring. Det er altså ikke en bog, der umiddelbart kan/skal anvendes til oplæsning, men et pædagogisk tilrettelagt forløb, hvor tilhøreren er aktiv medspiller i forhold til at mime sindstilstande og sige eller lave sproglige lyde. Det er en bog, der skal styrke de mimiske udtryk og artikulationen, og som skaber bevidsthed om fonemernes dannelsessteder i munden. Bogen henvender sig til alle, der arbejder med børn: børnehaver, børnehaveklasser, specialskoler, sproggrupper og talepædagoger. Det er en bog, der kan "læses" igen og igen, og får sin styrke ved gentagelsen, hvor børnene er medspillere. Illustrationerne er naive, enkle tegninger, der følger og understreger teksten meget fint. På hver side er der en farvet boks, der henvender sig til oplæseren med beskrivelse af, hvad barnet/børnene skal sige og gøre for at øve og blive bevidste om fonemerne. Det er en fin lille bog, som mindst bør stå på lærerhylden på alle skolebiblioteker og også gerne i alle rum, hvor man arbejder med børns sproglige udvikling