Sprogcafé

Har du lyst til at møde andre mennesker og samtidig blive bedre til dansk - så er du velkommen i sprogcaféen på Taastrup Bibliotek.

Kvinder i samtale

Her kan udlændinge komme og blive bedre til at tale og forstå dansk. Der er frivillige til stede hver gang, og de vil træne det danske sprog - som godt kan være svært at lære.

Sprogcaféen på Taastrup Bibliotek har åbent hver mandag kl. 12.00-14.00 samt tirsdag kl. 15.30-17.30.

Sprogcafeen er lukket i skoleferierne.

Uanset om du er kursist på sprogcentret eller ej, er du meget velkomne til at komme i sprogcaféen. Det er gratis af deltage. Der er en fast gruppe frivillige knyttet til Taastrup Bibliotek, så brugerne møder stort set de samme hver uge. På den måde lærer brugere og de frivillige hinanden bedre at kende, så brugernes udbytte bliver større.

Vil du være frivillig?
Frivilligkoordinator Brian Drachmann efterlyser flere frivillige, der har lyst til at bruge en time om ugen på at lære udlændinge dansk. Hvis du er interesseret, kan du kontakte ham på email briandr@htk.dk eller telefon 21 45 07 41