Sådan bruger og sikrer vi dine oplysninger

Registrering af dine data på Høje-Taastrup Kommunes Biblioteker.

For at du kan blive låner på Høje-Taastrup Kommunes Biblioteker, registrerer vi dit CPR-nummer, navn og adresse samt mobiltelefonnummer og e-mail.  Det skal noteres, hvis du har navne- og adressebeskyttelse. Sundhedskort skal forevises.

Vi registrerer også en pinkode, som du selv indtaster. De 4 tal vises som * i systemet.

Vi registrerer dine oplysninger i det landsdækkende bibliotekssystem Cicero, som ejes af Kombit og Systematic. I systemet er der adgang til det landsdækkende CPR-register, så adresser holdes opdateret.

Høje-Taastrup Kommunes Biblioteker og Systematic har indgået databehandleraftale og dine data opbevares på servere i Europa. Dine data er kun tilgængelige i Høje-Taastrup Kommunes Biblioteker. Kun personale har adgang til dine data og vi kan altid se, hvem der har brugt systemet og hvornår.

Hvad bruges dine data til?
Dine data bruges kun med det formål at tilbyde dig adgang til bibliotekets fysiske og digitale tilbud. Dine data videregives derfor også kun med dette formål og kun til leverandører, som vi har indgået databehandleraftale med.  F.eks.:

-når du låner eller ser lånerstatus på bibliotekets selvbetjeningsautomater

-til adgangskontrol, når du benytter selvbetjent bibliotek, når personalet ikke er til stede

-når du reserverer, fornyer eller betaler mellemværende på bibliotekernes hjemmeside: bibliotek.htk.dk

-når du bruger netmedier på vores hjemmeside, f.eks. databaser, eReolen, Faktalink, Infomedia m.fl.

-når du bestiller materialer fra andre biblioteker via bibliotek.dk

Vi bruger din adresse, e-mail, mobiltelefonnummer og din digitale postkasse, når vi skal give dig besked om bestilte materialer, der er til afhentning, påmindelser om du snart skal aflevere, hjemkaldelser og regninger mm. 

I enkelte tilfælde beder vi det konsulentfirma, som vi har databehandleraftale med, om at foretage en brugerundersøgelse. I disse tilfælde udtrækkes et tilfældigt antal e-mailadresser, der vil blive forespurgt om at deltage i undersøgelsen. Brugerundersøgelser laves kun med henblik på at give dig et bedre tilbud og service.

Hvilke data gemmer vi og hvor længe?
Når du afleverer materialer, du har lånt, gemmer vi oplysningerne i 30 dage. Så kan vi se, hvem der har afleveret evt. beskadigede materialer. Samtidig med at oplysningerne renses for personlige oplysninger, sendes oplysningerne videre til statistikformål. Oplysningerne bruges til den årlige Biblioteksstatistik , der offentliggøres i Danmarks Statistikbank og til den service, der tilbyder dig ”lignende” materialer på hjemmesiden.

Bruger du biblioteket, når personalet ikke er der, gemmer vi oplysninger om, hvornår du har logget dig ind sammen med overvågningsbilleder fra indlogningen. Høje-Taastrup Bibliotekerne opbevarer og behandler videoovervågning iht. persondataloven og Datatilsynets anbefalinger og Høje-Taastrup Kommunes retningslinjer for samme. Reglerne sikrer, at billederne opbevares sikkert, og at kun ganske få medarbejdere har adgang til registreret gennemsyn. Alle data og billeder slettes efter max. 30 dage.

Bruger du bibliotekets publikumsmaskiner?
Vi har sikret bibliotekets pc'ere så meget som muligt. Men hacking handler også om din adfærd. Vi kan derfor ikke garantere, at du ikke kan blive udsat for misbrug af dine data på bibliotekets PC’ere.

Sikkerhed og trådløst netværk i bibliotekerne
For at give så mange brugere som muligt adgang til at bruge alle programmer og apps er den trådløse gæsteadgang hos Høje-Taastrup Kommune ikke krypteret, og den er at betragte som et åbent usikret hotspot. Det betyder, at data kan opsnappes. Det er derfor dit eget ansvar at sikre dine data. Herunder er områder du skal være opmærksom på:

Din e-mail kan opsnappes ligesom din POP3 kontos brugerid, og kodeord kan opsnappes, så andre kan få adgang til din e-mail konto

Hvis du sender data via ubeskyttede websider (”http://” adresser), kan de aflyttes, medmindre der anvendes sider med kryptering (”https://” adresser - markeret med hængelås i statuslinjen)

Uægte gæstenetværk kan lokke din laptop/smartphone til at forbinde dig til dem - for at aflytte dine data.

Det anbefales, at du jævnligt kontrollerer din enhed for virus og at du har installeret en firewall.

Høje-Taastrup Kommune fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle skader, der er forårsaget af det trådløse netværk.

Misbrug, udskrift af din registrering, sletning og klageadgang
Du kan altid bede om at få en udskrift, der viser, hvilke data vi har registreret på dig. Henvend dig til personalet eller skriv til bib@htk.dk.

Opdager du, at dine data bliver misbrugt af andre, skal du straks give biblioteket besked. Vi har så mulighed for at spærre din registrering i bibliotekssystemet Cicero og dermed undgå yderligere misbrug.

Du kan til enhver tid blive slettet fra bibliotekssystemet Cicero. Det kræver dog, at du ikke har nogen gæld eller udlån. – Henvend dig til personalet.

I øvrigt hører vi gerne fra dig, hvis der er noget du ønsker at få uddybet eller oplyst eller måske bare en god idé. Skriv til bib@htk.dk eller snak med personalet.