Biblioteks- og Kulturhusstrategi 2022-2025

Byrådet vedtog i december 2021 Biblioteks- og Kulturhusstrategi 2022-2025 (den første fælles strategi for hele kulturområdet), som de næste fire år skal være rettesnor for bibliotekets arbejde.

Strategiens tre overordnede mål er at:

1. Skabe et kulturliv, der er dannende og gør børn begejstrede for kunst og kultur

2. Skabe et kulturliv, der er åbent for nye brugere, behov og tendenser

3. Skabe et kulturliv, hvor byens rum og de kulturelle faciliteter udvikles i samskabelse med borgere og brugere