Verdensbiblioteket
Verdensbiblioteket

Kender du Verdensbiblioteket?

15.02.18
- ENGLISH BELOW. Stream eller lån film, bøger og musik på mere end ti forskellige sprog. På Verdensbiblioteket finder du materialer på persisk, arabisk, tyrkisk, kurdisk, hindi, panjabi, urdu, vietnamesisk, kroatisk, bosnisk og serbisk.

Verdensbiblioteket.dk er verdens første gratis digitale bibliotek med litteratur, musik og film på mere end ti sprog.

Musik og film fra hele verden med på farten
Trænger du til at udvide din musiksmag eller længes du efter musikken fra din hjemstavn? Her kan du streame musik og film direkte på din tablet og telefon. Så kan du høre den nyeste popmusik fra Mellemøsten, indisk folkemusik, klassisk musik fra Kurdistan og meget mere. Du kan også se film på alle ti sprog både på din telefon, tablet og din computer. Her finder du de nyeste persiske spillefilm, bollywood film fra Indien og smalle arabiske dramaer - kun på originalsprog! Dog er der også ca. 300 film, som har engelske undertekster på siden.

Masser af børnebøger på Verdensbiblioteket.dk
Er dit barn flersproget, altså vokser op med flere forskellige sprog i dagligdagen, kan det være en god idé at styrke begge sprog. Nyere forskning viser at styrker du begge sprog, styrker du også barnets mentale færdigheder såsom multitasking, kommunikation og sprogligt overskud videre i livet. Verdensbiblioteket tilbyder mange gode børnebøger på arabisk, tyrkisk, persisk, kroatisk, bosnisk og serbisk. Her kan du finde Peter Pedal oversat til persisk, Brødrene Løvehjerte på tyrkisk eller fakta-bøger for de mindste på arabisk.

Gratis adgang for alle
Der er gratis og ubegrænset streaming af alt på Verdensbiblioteket. Alle, som bor i Danmark, har fri og åben adgang til verdensbiblioteket.dk. For at kunne streame og låne på Verdensbiblioteket, skal du logge ind med dit bibliotekslogin eller dit Nem-ID. Bibliotekslogin er dit CPR-nummer og koden, er den som du bruger, når du låner på Høje-Taastrup Bibliotekerne. Er du ikke meldt ind på biblioteket kan du oprette dig via vores hjemmeside eller møde op på biblioteket i Taastrup eller i Hedehusene og så kan vi hjælpe dig med at blive oprettet som låner.

Se en kort film om hvordan du gør her:

Dansk

Arabic

English
 

Do you know Verdensbiblioteket.dk?

Stream or loan movies, literature or music on more than ten different languages on Verdensbiblioteket.dk. Here you’ll find literature in Persian, Arabic, Turkish, Kurdish, Hindi, Panjabi, Urdu, Vietnamese, Croatian, Bosnian and Serbian.

Verdensbiblioteket.dk is the first free digital library with literature, music and movies from around the globe on more than 10 different languages.

Music and movies on the go
Do you want to expand your music horizon or do you long after the music from your home country? On Verdensbiblioteket.dk you can stream music and movies directly on your tablet or smartphone. You are able to hear the newest pop music from the middle east, Indian folk music, classic music from Kurdistan and much more. Here you will also find movies on all ten languages, that you can watch on your tablet, smartphone or on your computer. You can watch the newest Persian feature films, Bollywood film from India or Arabic art movies – only in original language. However, there are about 300 films on the site with English subtitles.

Lots of children's books on Verdensbiblioteket.dk
If your child is multilingual, i.e.. growing up with two or more different languages, it could be a great idea to strengthen both languages ongoing. Newer research shows that if you strengthen both languages, you will at the same time strengthen the child’s mental skills such as multitasking, communication and linguistic profit throughout life. Verdensbiblioteket offers many excellent children’s books in Arabic, Turkish, Persian, Croatian, Bosnian and Serbian. You can find Peter Pedal translated into Persian, Brødrene Løvehjerte in Tyrkisk and non-fiction books in Arabic.

Free access for all Danish Citizens
All materials can be streamed free and unlimited on Verdensbiblioteket.dk by all Danish citizens. In order to be able to loan or stream on the website, you will have to log in with your library log in or Nem-ID. Your library log in is your CPR-number and the password is the same as you use at Høje-Taastrup Bibliotekerne, when you loan or return books. If you don’t have a library log in, you can create an account on our website or you can go to our library in Hedehusene or Taastrup and then we will gladly help you create a library account.

A short movie on how to use Verdensbiblioteket:

Dansk

Arabic

English

/Christence Stubbe Teglbjærg, kulturformidler