Mich Vraa
Mich Vraa

Haabet af Mich Vraa

11.09.17
’Haabet’ er en barsk og tankevækkende roman om Danmarks slavehandel og drift af sukkerpantager på De Vestindiske Øer.

I bogen følger vi tre hovedspor og hovedpersoner i perioden fra år 1787 til 1823. Den ene er Anton Frederiksen som ejer Fregatten Haabet og er tidligere kaptajn på skibet. Den anden er Frederiksens 16årige datter Maria og den sidste er professor Mikkel Eide som er taget til Sankt Thomas for at skrive om Danmarks slavehandel. Vi følger hovedpersonernes forhold til slavehandlen, deres tanker og moralske oplevelser.

Uden at afsløre for meget om handlingen, kan det siges at Maria opdager ubehagelige sandheder om skabet Haabet, om sin far og sin baggrund, og at den gode professor Eide som er imod slavehandlen, selv får udfordret sin moral i forholdet til den unge sorte husslave.

Bogen er opbygget med både skift i synsviklen og spring i tiden, og der optræder breve, logbøger og uddrag fra Eides bog. Romanen får derved en dokumentarisk tone og bogen fremstår derfor som en gråzone mellem fiktion og fakta. Den tilgang virker meget stærk når romanen behandler så grum en del af Danmarks historie, og bogen giver et rigtig fint indblik i en tid og en moral som kan være svær at begribe i dag. En rigtig spændende bog, med et tema der stadig er relevant 100år efter at Danmark solgte De Vestindiske Øer.

Materialer