For alle der interesserer sig for lyd – og støj

01.09.22
Personlig og vedkommende videnskabsformidling om lyd og lytning.

Der er lyd overalt – fra vellyd til støj. Lydniveauet stiger, men hvordan påvirkes mennesker, dyr og planter?

Flagermus- og hvalforskere, lydantropologer, sansehistorikere og støjforskere bidrager med deres omfattende viden om alt fra butikkers lydlandskaber, over coronanedlukningens ændring af verdens lydniveau, til arkivering af lyd der ikke længere findes. 

Forfatteren, videnskabsjournalist Annette K. Nielsen, er lydfølsom ligesom 20-40% af befolkningen. Hun har forsøgt at holde uvelkommen støj på afstand med høreværn og ørepropper. Men hun fandt et alternativ, da hun begyndte at sætte sig ind i emnet lyd: At orientere sig i det samlede lydbillede, og blive en iagttagende og fokuseret lytter. 

-------------------------------------------
/Wanda

Materialer