Kick start din SRP opgave

15.04.20
Skriver du SRP i en Coronatid? Så har du ekstra god brug for vores online adgange.

Uanset hvad dit emne er, vil du kunne finde gode oplysninger, tekster, litteraturanalyser mv. i vores mange netmedier. Du har adgang hjemmefra til alle de nedenstående baser. Imens bibliotekerne er lukkede, har du endda også adgang til artikelbasen Infomedia hjemmefra (normalt er der kun adgang fra biblioteket til den base). 
Du logger ind med dit cpr-nummer og den pinkode, du normalt bruger til biblioteket.

Litteraturanalyser og fortolkninger af bestemte værker
Forfatterweb (leksikon over danske og udenlandske forfattere)
- Literature Resource Center (omfattende litteraturvidenskabelig database med information om forfattere og deres værker inden for alle genrer og perioder.)
- Litteratursiden.dk (inspiration, baggrund og viden om ny og ældre skønlitteratur og faglitteratur; forfatterportrætteranmeldelserlistertemaer og analyser).

Artikler
Faktalink (artikler om samfundsrelevante og historiske emner som har bred interesse).
- Infomedia (stor artikeldatabase med fuldtekstartikler fra en lang række danske medier).

Emnedatabaser
- Science in Context (bred naturvidenskabelig)
- Europa World Plus (landeinformation - hele verden)
- Student Resources in Context (tværfaglig)
- Pressreader (aviser fra store dele af verden)

Statistik
- Statistikbanken

Sprog & Grammatik
- Gyldendals Røde Ordbøger
- Retsinformation

Biblioteksvagten
Har du brug for at tale med en bibliotekar? Så kontakt Biblioteksvagten Biblioteksvagten er de danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste.