Hedehusene Bibliotek
Hedehusene Bibliotek

Hvor skal Hedehusenes nye bibliotek ligge?

25.09.17
Borgermøde om Hedehusene Bibliotek onsdag d. 4. oktober kl. 19.30-22 i Hedehuset

Byrådet har en proces i gang, hvor der skal findes en placering af et nyt bibliotek i Hedehusene. Som en del af denne proces skal borgerne høres. Derfor indkaldes til borgermøde, som afholdes

Onsdag den 4. oktober kl. 19.30-22 i Hedehuset, Hovedgaden 371 B, Hedehusene.

På borgermødet bliver der lagt op til en drøftelse af, hvad et nyt bibliotek skal indeholde, og hvor det skal placeres. Mødet vil bestå af oplæg og drøftelser i grupper.

Vi vil meget gerne høre din mening, så mød op og fortæl, hvordan du synes biblioteket skal være

 

Kontaktperson:
Jens Vincents
Afdelingsleder, Hedehusene bibliotek
jensvi@htk.dk
Tlf. 43 35 20 75
Mobil 26 36 91 13