Digitale årbøger

Tidsskrift.dk

Adgang
Fri adgang
Det Kongelige Biblioteks portal for danske videnskabelige tidsskrifter.

Portalen er en dansk parallel til den amerikanske portal JSTOR. Portalens materialer kan frit læses, udskrives og downloades til privat brug samt til studie- og forskningsformål. Nyere materiale vil blive tilføjet efterhånden som udgiverne tillader adgangen til det.