Infomedia

Adgang
Adgang fra biblioteket
Infomedia er en stor avisdatabase med fuldtekstartikler fra en lang række danske medier. Infomedias artikler går tilbage til ca. 1990 - for enkeltes vedkommende tilbage til 1985.
Basen indeholder
- Artikler i almindeligt avisformat med billeder/illustrationer i pdf-format.
- Artikler i tekstformat, d.v.s. at billeder, grafer og annoncer som hovedregel ikke er medtaget.
- Faglige tidsskrifter bla. Ingeniøren, Press, Computerworld og Dagens medicin.
- En lang række webkilder eks. indholdet på forlags-, nyheds og offentlige hjemmesider.

Du kan
- Søge på et emne eller bestemt artikel
- Bruge enkel søgning, udvidet søgning (visning af kilder) og avanceret søgning (med søgekoder)
- Afgrænse på kilde, tidsperiode og til en vis grad kildetype
- Afgrænse hvor i artiklen søgeargument(erne) er placeret
- Ikke bladre i enkelte numre af kilderne
 
Bed om hjælp hos personalet, hvis du ikke kan finde, hvad du søger.

Bemærk at der kun er adgang fra biblioteket.