Dansk historisk bibliografi

Dansk historisk bibliografi

Adgang
Fri adgang
Dansk Historisk Bibliografi er en database som indeholder: Dansk Historisk Bibliografi Online 1990- En elektronisk, retroscannet version af de gamle trykte publikationer med samme navn (offentligt tilgængelig).

Der er adgang til bøger, tidsskrifter, tidsskriftsartikler, artikler i antologier og festskrifter m.m., der vedrører dansk historie i bred forstand.

Husk at der ikke kan bestilles direkte fra Dansk Historisk Bibliografi. De fundne titler skal bestilles i REX, Bøger og tidsskrifter.