Kinabark, malaria og opfindelsen af gin og tonic

Foredraget tager udgangspunkt i historien om opdagelsen af kinabark og kinin til brug mod malaria.

Mandag 24. april

16:00 til 17:00

Taastrup Bibliotek

For voksne

Professor Nina Rønsted tager os med på rejse langs Andesbjergene i Bolivia og Peru og ser på, hvad vi kan lære af historien.

Fandt datidens plantejægere overhovedet den bedste kinabark? Og hvilken betydning har planternes arvemasse og levested for deres produktion af malariamedicin?

Jagten på kinabark og kinin til behandling af malaria er en af de mest fascinerende fortællinger i menneskehedens historie – en fortælling der også involverer opfindelsen af gin og tonic.

Opdagelsen af kinabarken i Sydamerika i begyndelsen af det 17. århundrede er indhyllet i upålidelige kilder, imperialistisk historie og botanisk forvirring. Plantejægerne bragte frø tilbage til Europa og disse blev anvendt til at etablere plantager på Java og Sri Lanka.

Men kan det tænkes, at datidens plantejægere aldrig fandt den mest produktive varietet? Kan moderne viden om planternes slægtskab baseret på DNA-analyser hjælpe med at finde den bedste kinabark?

Foredraget er en del Forskningens Døgn 2017.

Høje-Taastrup Kommunes Biblioteker
Taastrup Bibliotek - Taastrup Hovedgade 86 - 2630 Taastrup – Telefon: 4335 2000 – E-mail: bib@htk.dk
Hedehusene Bibliotek – Hovedgaden 516 B, 1. sal – 2640 Hedehusene – Telefon: 4335 2080 – E-mail: Hedehusene_bibliotek@htk.dk

Facebook - logo                        Instagram - logo