Om dette arrangement

Tid
19:00 - 21:00
Pris
75 Kr
Lokalitet
Medborgerhuset, Store Sal
Taastrup Hovedgade 71
2630 Taastrup
Arrangører
Target
For voksne
Foredrag & debat

Joakim Garff - Solisterne

10.01.24
H.C. Andersen og Søren Kierkegaard rejser sammen ned gennem Europa sidst i 1849 med Rom som endemål.

Undervejs udveksler det umage par tanker om kærligheden, angsten, glæden, selvet, døden og livet derefter, men berører også deres kunstneriske virksomhed og den udeblevne anerkendelse, pressens tiltagende dominans og den vildtvoksende naturvidenskab, folkestyrets fremmarch og kristendommens krise. I dagbogsoptegnelser fastholdes indtryk fra rejsen, den indre såvel som den ydre, mens en serie selvbiografiske tilbageblik gengiver nogle af de episoder i solisternes livshistorier, der bidrog til deres globale eftermæle. Bogen er et livfuldt og sansemættet rejseeventyr, som bringer læseren vidt omkring i solisternes livsanskuelser og værker, men også dybere ind i sig selv. Trods indbyrdes forskelle viser der sig mellem solisterne at være adskillige ligheder og derved ansatser til en gensidig sympati, som til forveksling ligner venskabet. Mod rejsens slutning modnes i den ene af solisterne en beslutning, der får livsomvæltende betydning.

 

Om Joakim Garff

Joakim Garff er lic.theol. og leder af Søren Kierkegaard Forskningscenteret ved Københavns Universitet og medredaktør af Søren Kierkegaards Skrifter i 55 bd. Han er forfatter til bl.a. SAK. Søren Aabye Kierkegaard. En biografi (2000), der er blevet oversat til en række sprog, herunder arabisk, og til Regines gåde. Historien om Kierkegaards forlovede og Schlegels hustru (2013).

 

Foto: Torben Olander, Gyldendal Medie 2023

Materialer